Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI

Zasady

Stowarzyszenie w swoich działaniach kieruje się zasadami:

 

1. Humanitaryzmu

– działalność jest ukierunkowana na podjęcie każdego wysiłku w celu zapobiegania lub minimalizowania cierpienia ludzkiego spowodowanego nagłymi zdarzeniami, klęskami lub katastrofami, czyniąc co możliwe w celu ochrony ludzkiego życia.

 

2. Bezstronności

– działalność jest ukierunkowana na niesienie pomocy każdej osobie niezależnie od wyznania, poglądów politycznych, narodowości, pochodzenia etnicznego lub pozycji społecznej.

 

3. Neutralności

– stowarzyszenie nie angażuje się w ruchy polityczne lub o charakterze natury religijnej, etnicznej czy ideologicznej.

 

4. Charytatywności

– stowarzyszenie niesie pomoc osobom potrzebującym nie kierując się chęcią osiągnięcia korzyści finansowych.

 

Nasza działalność to między innymi edukacja z pierwszej pomocy i profilaktyki zdrowia...

Zabezpieczamy imprezy i wydarzenia ...

Prowadzimy działania ochronne ludności przeciw covid-19 ...

Zwracamy się dziś z prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji, abyśmy mogli dalej działać na rzecz potrzebujących:

56 1240 5598 1111 0010 8791 3915

Nasze działania wsparli:

2020 © Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI  |  Opracowanie strony JPM OLSZTYN

kontakt |  polityka bezpieczeństwa |  mapa strony