Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI

Władze Stowarzyszenia

W Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej FENI obowiązuje prawny trójpodział władzy.

Walne Zebranie Członków

Jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia, posiada władzę uchwałodawczą, ustala strategie działalności organizacji.

Zarząd Stowarzyszenia

Kieruje działaniami Stowarzyszenia, posiada władzę wykonawczą. Składa się z 4 członków.

Prezes Stowarzyszenia

BEATA RAFALSKA


 

 

Zastępca Prezesa Stowarzyszenia

ADAM MAJKOWSKI

       
 

Logistyk Stowarzyszenia

JACEK PIETRASIUK

 

Członek Zarządu

ROKSANA SOSNOWSKA

       

Komisja Rewizyjna

Sprawuje funkcje kontrolne w Stowarzyszeniu. Zgodnie ze Statutem do kompetencji należy również rozstrzyganie kwestii spornych.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej : Agata Kudła

Członek Komisji : Piotr Kościński

Członek Komisji : Agata Browarek

 

Zwracamy się dziś z prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji, abyśmy mogli dalej działać na rzecz potrzebujących:

56 1240 5598 1111 0010 8791 3915

Nasze działania wsparli:

2020 © Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI  |  Opracowanie strony JPM OLSZTYN

kontakt |  polityka bezpieczeństwa |  mapa strony