Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI

Rzowój wolontariatu - Dzień wolontariusza

Tytuł zadania : Rozwój wolontariatu w Olsztynie poprzez działalność młodzieży w Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej FENI

Zadanie ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat znaczenia wolontariatu oraz zachęcenie młodych ludzi do podjęcia bezinteresownych działań na rzecz innych. Promocja wolontariatu wśród uczniów szkół średnich ma zwiększyć ilość społecznych działaczy w społeczności lokalnej Olsztyna, a jednocześnie ma zwiększyć możliwości realizacji zadań przez Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI. Zadanie będzie polegało na zachęcaniu do działalności poprzez prezentowanie pozytywnych zachowań młodych wolontariuszy oraz rozmowy z młodzieżą. Osoby zainteresowane podjęciem działalności w Stowarzyszeniu otrzymają ulotki informacyjne. W ramach realizacji zadania zostanie również przeprowadzona rekrutacja nowych członków. W tym celu zostaną przygotowane materiały reklamowe. Po dokonaniu naboru nowych członków zostanie przeprowadzone szkolenie podstawowe członków Stowarzyszenia. Zakłada się dwukrotne przeprowadzenie działań informacyjnych - raz za pomocą placówek oświatowych, drugi raz podczas różnego rodzaju imprez kulturalno-sportowych odbywających się na terenie Olsztyna. Dzięki działaniu pozwalającemu na rozwój oraz samorealizację wolontariuszy zakłada się pozyskanie członków, którzy będą aktywnie działali na rzecz społeczeństwa oraz zostaną w Stowarzyszeniu na dłużej a nie będą jedynie "wolontariuszami jednej akcji'. Pod koniec roku planuje się spotkanie integracyjne dla członków Stowarzyszenia w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.


Wartość zadania : 7 720,00 zl

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Olsztyna - Gmiana Olsztyn

Wartość i udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego: 2 200,00 zł

Termin realizacji zadania : 2019 rok.

Najważniejsze wydarzenie w ramach realizacji zadania publicznego:

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w dniu 30 października 2019 - pod tym chasłem odbyło się spotkanie i prezentacja organizacji wolontariackich działających na terenie Miasta Olsztyna. Wydarzenie polegało na promocji wolontariatu, przeprowadzeniu rekrutacji oraz, wraz z zaproszonymi innymi organizacjami z Olsztyna podjęciu dyskusji nad problemami z jakimi borykają się organizatorzy wolontariatu. 30 października w Planeta 11 odbyły się: punkt edukacyjno promocyjny pierwszej pomocy, pokazy ratownictwa Pomocy Humanitarnej FENI wraz z Grupą Poszukiwawczo - Ratowniczą OSP Klebark Wilki oraz dwa panele dyskusyjne. Do współpracy zaproszono Miejską Bibliotekę Publiczną Planeta 11, OSP Klebark Wielki oraz Bank Żywności i Szlachetną Paczkę z Olsztyna. Obecni na wydarzeniu byłą Monika Dąbrowska - organizatorka Biegu na 6 łap oraz przedstawiciel Uniwersytetu Dzieci z Olsztyna. Wydarzenie zostało objęte patronatem Planety 11 oraz Gazety Olsztyńskiej.

 

Każdy może pomagać. To proste. Wspierając FENI finansowo to Ty działasz na rzecz potrzebujących.

Przekaż nam darowiznę bezpośrednio na konto:

56 1240 5598 1111 0010 8791 3915

lub

Przekaż 1,5% podatku wpisując w swój PIT nasz KRS 0000807057

Nasze działania wsparli:


Współpracujemy z :

2020 © Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI  |  Opracowanie strony JPM OLSZTYN

kontakt |  polityka bezpieczeństwamapa strony