Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI

Bezpieczne wakacje wśród najmłodszych

Tytuł zadania : Bezpieczne wakacje - profilaktyka bezpieczeństwa oraz edukacja pierwszej pomocy wśród najmłodszych.

Istotą programu jest promocja bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz profilaktyki zdrowia. Zadanie jest skierowane głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Liczymy, że aktywny udział wezmą również osoby dorosłe - opiekunowie dzieci. Planuje się realizację łącznie 5 punktów edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Odbędą się one podczas programowych zajęć z dziećmi bądź podczas festynów organizowanych przez placówki. Tematyką spotkań będzie bezpieczeństwo w okresie wakacyjnym oraz elementy pierwszej pomocy dostosowane do wieku i możliwości dzieci uczestniczących w szkoleniu. Szkolenia będą realizowane przez ratowników oraz osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy, osoby posiadające uprawnienia ratowników wodnych czy też będących strażakami. Spotkania rozpoczynać się będą rozmową na temat zagrożeń z jakimi mogą spotkać się dzieci w okresie wakacyjnym, oraz możliwości ich uniknięcia. Następnie zostaną przeprowadzone warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Wykorzystanie fantomów do nauki pierwszej pomocy oraz realistycznego sprzętu pozoracyjnego umożliwi dzieciom przećwiczenie praktyczne a nie ograniczy się wyłącznie to przekazu suchej teorii. Szkolenia odbędą się w okresie wiosenno-letnim i zostaną rozszerzone o elementy bezpieczeństwa szczególnie na drodze w porze nocnej. Każdy uczeń na szkoleniu otrzyma odblask, który przypięty do plecaka wymiernie podniesie jego bezpieczeństwo.Wartość zadania : 5 160,34 zł

Zadanie współfinansowane ze środków publicznych Gminy Olsztyn

Wartość i udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach : 2 500 zł

Termin realizacji zadania : 2019 rok.

W ramach zadania osiągnięto rezultaty:

1. przeprowadzono pogadanki w 7 placówkach (o 2 więcej niż zakładano), w tym przeprowadzono pogadanki w trakcie wydarzenia sportowego - meczy piłki nożnej.
2. szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa objęto łącznie 458 dzieci (3-krotnie więcej),
3. wydano przedszkolakom oraz dzieciom z klas najmłodszych szkół podstawowych odblaski łącznie 150 odblasków,
4. objęcie szkoleniami 333 dorosłych, wychowawców oraz nauczycieli. Łącznie z pogadanek skorzystało 791 osób!! Informacje o realizacji projektu na profilu społecznościowym FENI docierały średnio do 518 osób.

Szkolenia odbyły się w placówkach: szkoły podstawowe w Olsztynie nr 15, przedszkolach nr 37, 36, 39 oraz niepubliczne Promyczek. Pogadanki w Szkole Tańca i Wdzięku zostały zrealizowane w ramach wydarzenia Flash Mob w Galerii Warmińskiej- uczestniczyło ponad 150 osób! Czterokrotnie wykorzystano namiot w trakcie wydarzeń przedszkolnych np: piknik rodzinny. Dzięki temu udało się objąć projektem dużą liczbę rodziców.

 

Każdy może pomagać. To proste. Wspierając FENI finansowo to Ty działasz na rzecz potrzebujących.

Przekaż nam darowiznę bezpośrednio na konto:

56 1240 5598 1111 0010 8791 3915

lub

Przekaż 1,5% podatku wpisując w swój PIT nasz KRS 0000807057

Nasze działania wsparli:


Współpracujemy z :

2020 © Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI  |  Opracowanie strony JPM OLSZTYN

kontakt |  polityka bezpieczeństwamapa strony