Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI powstało w grudniu 2018 r.

Naszą misją jest: Pomoc,
Wychowanie i Edukacja. Od początku istnienia nasi Wolontariusze wypracowali setki godzin dążąc
do spełnienia celu, czerpiąc radość z tego co robią i doskonaląc swoje umiejętności na wielu
płaszczyznach życia. Od momentu powstania wzięliśmy udział w wielu wydarzeniach o charakterze
sportowym i kulturalnym, a także przeprowadziliśmy liczne akcje edukacyjne, ucząc zarówno
dzieci, młodzież jak i dorosłych podstaw pierwszej pomocy i pokazując, że każdy z nas jest w
stanie pomóc.

Byliśmy widoczni m.in. na licznych festynach oraz imprezach sportowych czuwając
nad bezpieczeństwem mieszkańców Olsztyna oraz gmin ościennych.

Niemal od początku istnienia
ściśle współpracujemy z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami m.in. z Gminą Stawiguda,
OSP Klebark Wielki, organizatorami Biegu na 6 Łap, Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym
dla Dzieci w Ameryce, a także licznymi szkołami i przedszkolami.

Obecnie w dobie panującej pandemii Stowarzyszenie zajmuje się głównie pomocą humanitarną pomagając w codziennych
czynnościach wszystkim osobom, które nie mogą lub nie powinny wychodzić z domu.

Stowarzyszenie w swoich działaniach kieruje się zasadami:

Stowarzyszenie powstało aby nieść pomoc osobom w potrzebie. Zgodnie z nazwą zajmujemy się organizacją i zapewnieniem pomocy humanitarnej.

W Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej FENI obowiązuje prawny trójpodział władzy.

Zwracamy się dziś z prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji, abyśmy mogli dalej działać na rzecz potrzebujących:

56 1240 5598 1111 0010 8791 3915

Nasze działania wsparli:

2020 © Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI  |  Opracowanie strony JPM OLSZTYN

kontakt |  polityka bezpieczeństwa |  mapa strony