Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI z Olsztyna to organizacja non-profit, która posiada status organizacji pożytku publicznego. Swoje działania skupia na lokalnej społeczności Olsztyna i okolic aby zapewnić wsparcie i pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Organizacja angażuje się w różnorodne działania współpracując ściśle z obroną cywilną w gminach, ochotniczymi strażami pożarnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, dla których dbanie o bezpieczeństwo to cele statutowe.

Głównym fundamentem działalności Stowarzyszenia jest wolontariat. Ratownicy działający w Stowarzyszeniu FENI są wyszkoleni i posiadają odpowiednie kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach awaryjnych. Ich zaangażowanie i pasja w niesieniu pomocy są nieocenione, gdyż są gotowi poświęcić swój czas i umiejętności, aby pomóc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach. Dzięki swojemu zaangażowaniu i wiedzy, ratownicy FENI mają możliwość skutecznej i profesjonalnej interwencji w przypadku zdarzeń losowych lub zagrożenia czyjegoś życia.

Odbywanie pracy wolontariackiej w Stowarzyszeniu FENI daje również członkom organizacji możliwość rozwoju osobistego. Udzielanie pomocy potrzebującym, a także zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, stanowi nie tylko pożyteczne zajęcie, ale również wpływa na kształtowanie charakteru i postaw społecznych jego członków. Nasi członkowie są zaangażowani w działalność FENI jako sposób na swój własny rozwój i spędzanie wolnego czasu.

Działalność Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej FENI wykracza poza udzielanie pomocy w sytuacjach awaryjnych. FENI również edukuje odbiorców, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa, szczególnie podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych. Stowarzyszenie jest aktywne w zapewnianiu odpowiedniej opieki medycznej na tego rodzaju imprezach, poprzez zapewnienie zabezpieczenia medycznego.

Ponadto, FENI organizuje różnorodne zajęcia, promujące naukę udzielania pierwszej pomocy. Oferuje kursy, szkolenia i warsztaty, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat rozpoznawania i reagowania w sytuacjach nagłych, takich jak wypadki, zatrzymanie akcji serca czy udar mózgu. Dzięki takim inicjatywom Stowarzyszenie FENI stara się angażować jak najwięcej osób i umożliwiać im zdobycie niezbędnych umiejętności, które mogą uratować życie w sytuacjach zagrożenia. W tym celu prowadzi wiele inicjatyw i kampanii informacyjnych.

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI intencją założycieli zostało powołane do istnienia w grudniu 2018 roku. Od tego roku wiele zrobiliśmy dla podniesienia bezpieczeństwa w naszych lokalnych społecznościach. A to dopiero początek.

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI jest godnym uznania przykładem organizacji, która aktywnie działa na rzecz społeczeństwa. Cieszy się uznaniem w społeczności lokalnej i jest doceniane za swoje zaangażowanie oraz skuteczność w działaniu. Potwierdzają to liczne podziękowania i rekomendacje. Dzięki zaangażowaniu ochotników coraz większa liczba osób zdaje sobie sprawę z różnych problemów społecznych i podejmuje odpowiednie kroki, aby im przeciwdziałać.

 

 

Każdy może pomagać. To proste. Wspierając FENI finansowo to Ty działasz na rzecz potrzebujących.

Przekaż nam darowiznę bezpośrednio na konto:

56 1240 5598 1111 0010 8791 3915

lub

Przekaż 1,5% podatku wpisując w swój PIT nasz KRS 0000807057

Nasze działania wsparli:


Współpracujemy z :

2020 © Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI  |  Opracowanie strony JPM OLSZTYN

kontakt |  polityka bezpieczeństwamapa strony